Intim Torna Illegál

Adatvédelmi tájékoztató


Adatvédelmi tájékoztató
 1. Az adatkezelési tájékoztató célja
 2. Az adatkezelő adatai
  1. Adatvédelmi tisztviselő
 3. A kezelt személyes adatok köre
  1. Technikai adatok
  2. Cookie-k (Sütik)
   1. A sütik feladata
   2. Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k
   3. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k
   4. A cookie kezelés jogalapja
   5. Az adatkezelő weboldalain szereplő cookie-k listája
 4. Általános adatkezelési irányelvek, adatkezelés neve, felhasználása, jogalap és megőrzési idő
  1. Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok
  2. Telefonos ügyintézéshez kapcsolódó adatok
  3. Hírlevél / eDM-hez kapcsolódó adatok
 5. Az adatok fizikai tárolási helyei
 6. Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre
  1. Adattovábbítás harmadik országba
 7. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei
  1. Tájékoztatáshoz való jog
  2. Az érintett hozzáféréshez való joga
  3. Helyesbítés joga
  4. Törléshez való jog
  5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
  6. Adathordozáshoz való jog
  7. Tiltakozás joga
  8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
  9. Visszavonás joga
  10. Bírósághoz fordulás joga
 8. Egyéb rendelkezések

1. Az adatkezelési tájékoztató célja


Az ITI MUSIC PRODUCTION KFT. (cím: 2030 Érd, Bajuszfu utca 24, a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi domain-ekre és azok aldomain-jeire terjed ki:

 • - intimtornaillegal.hu
 • - itiband.com

Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://intimtornaillegal.hu/menu/adatvedelmi-tajekoztato címen. Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori módosítására. A változásokról az érintettek kellő időben tájékoztatásra kerülnek. Amennyiben kérdése lenne jelen közleményhez kapcsolódóan, kérjük, írja meg és megválaszoljuk kérdését.

Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.


2. Az adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresné a vállalkozást, az info@intimtornaillegal.hu email címen és a +36 30 862 8688 telefonszám elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

Név: ITI MUSIC PRODUCTION KFT.

Székhely: 2030 Érd, Bajuszfu utca 24

Adószám: HU26589721

Mobil: +36 30 862 8688

E-mail: info@intimtornaillegal.hu


2.1. Adatvédelmi tisztviselő

Adatkezelő nem végez olyan tevékenységet, mely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő kijelölését.


3. A kezelt személyes adatok köre


3.1. Technikai adatok

Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • - az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • - hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • - változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • - a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét, a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.


3.2. Cookie-k (Sütik)

3.2.1. A sütik feladata

A sütik információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek, megkönnyítik a weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak, továbbá részt vesznek néhány látogatói statisztikai információ gyűjtésében.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelőszolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütik egy része nem tartalmaz az egyéni felhasználó azonosításra alkalmas, személyes információkat, egy részük tartalmaz egy titkos, véletlenszerűen generált számsort, melyet a felhasználó eszköze eltárol és a felhasználó azonosíthatóságát biztosítja.


3.2.2. Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Az intimtornaillegal.hu és az itiband.com weboldala nem használ munkamenet (session) cookie-kat. Harmadik fél által használt munkameneteket a weboldal átad, ezek a weboldal bezárásakor törlődnek. Az intimtornaillegal.hu és az itiband.com analitikai sütiket használ statisztikai célú adatgyűjtésre. Ezzel a statisztikai célú szolgáltatás használatával a weboldal információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatokat honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket. A statisztikai adatok az intimtornaillegal.hu és itiband.com weboldalát üzemeltető szerveren tárolódnak, harmadik fél nem férhet hozzá.


3.2.3. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k

Az intimtornaillegal.hu és az itiband.com weboldalain alkalmazz harmadik fél által beágyazható tartalmakat. Ezek a tartalmak használatuk alatt cookie-kat hoznak létre az ügyfél eszközén. A következő szolgáltatók beágyazott tartalmait alkalmazza az intimtornaillegal.hu és az itiband.com weboldal: Spotify, YouTube, Amazon Music, Deezer, iTunes. Ezen sütik lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.A harmadik fél által biztosított cookie-k, csak abban az esetben jönnek létre, ha a látogató enegélyezte az eszközén vagy a böngészőjéban a harmadik fél általi cookie-k használatát. A harmadik fél által használt cookie-k adatai, lejáratukat az intimtornaillegal.hu és itiband.com weboldalak nem ismerik, nincsenek rá hatással, se engedélyezni, se blokkolni nem képesek.


3.2.4. A cookie kezelés jogalapja

A cookie kezelés jogalapja a weboldal látogatójának hozzájárulása, a vonatkozó Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján. Amennyiben nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciói nem lesznek elérhetőek a weboldalak használata során, illetve előfordulhat, hogy bizonyos funkciók hibásan működnek. Az intimtornaillegal.hu és az itiband.com weboldal nem gyűjt személyes adatokat a látogatókról. A látogatói statisztika anonimizált, személyhez nem köthető adatokat naplóz. A beágyazott tartalmak esetén a harmadik fél által biztosított cookie-k, csak abban az esetben jönnek létre, ha a látogató engedélyezte az eszközén vagy a böngészőjéban a harmadik fél általi cookie-khasználatát. A cookie-k törléséről bővebb információt a gyakoribb böngészők tekintetében az alábbi linkeken találhat:


3.2.5. Az adatkezelő weboldalain szereplő cookie-k listája

NévSzolgáltatóRészletes leírásElévülésJelleg
ServiceWorkerintimtornaillegal.huPUSH üzenet kezelése, küldése, és követésetörlésignem gyűjt személyes információkat
_pk_id.1.1a4bintimtornaillegal.huA cookie-t webhelystatisztikák összegyűjtésére és a konverziós arány követésére használják.1 hétnem gyűjt személyes információkat
_pk_ref.1.1a4bintimtornaillegal.huA cookie-t webhelystatisztikák összegyűjtésére használják, tárolja a weboldra érkezés forrását és idejét1 hétnem gyűjt személyes információkat
_pk_ses.1.1a4bintimtornaillegal.huA cookie-t webhelystatisztikák összegyűjtésére, eszköz azonosításra használják.2 óranem gyűjt személyes információkat
wpcbintimtornaillegal.huA cookie szabályzat tudomásul vételét tároló süti1 hétnem gyűjt személyes információkat

Az intimtornaillegal.hu és az itiband.com weboldal PUSH-ok kezelésére ServiceWorker-t használ. Felhasználói engedélyezés és feliratkozás követően a ServiceWorker tárolódik az ügyfél eszközén. Ez lehetővé teszi a WEB PUSH üzenetküldését. A ServiceWorker törlésig, illetve feliratkozása visszavonásáig tárolódik az eszközén. A ServiceWorker által fogadott adatok az intimtornaillegal.hu weboldalt üzemeltető szerveren tárolódnak, nincs köztes, harmadik fél. Küldés esetén az adott böngésző EndPoint szolgáltatásán keresztül kézbesíti az üzeneteket a weboldal. A kézbesítés alatt az üzenetek titkosítva vannak, megjeleníteni csak az ügyfél birtokában lévő AUTH kulccsal lehetséges. EndPoint szolgáltatók: Google, Mozilla


4. Általános adatkezelési irányelvek, adatkezelés neve, felhasználása, jogalap és megőrzési idő


Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket. Felhívjuk Adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 2011. éviCXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR); 2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 2000. évi C. törvény - a számvitelről (Számv. tv.); 2017. évi LIII. törvény - a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.); 2013. évi CCXXXVII. törvény - a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).

Az adatkezelő adattérképet készített, ennek alapján meghatározásra került a kezelt adatok köre, azok felhasználása, jogalapja és megőrzési ideje.


4.1. Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

Az e-mail-es kapcsolatfelvétel során elkért személyes adatok:

Név

Email cím

Telefonszám (opcionális)

Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: Az adatok kapcsolatfelvétel céljából kerülnek felhasználásra.

Az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulás, az e-mail feladója dönt az adatok megadásáról.

Megőrzési idő: üzleti kapcsolat időtartama, vagy törlési kérelem.


4.2. Telefonos ügyintézéshez kapcsolódó adatok

A telefonos kapcsolatfelvétel során elkért személyes adatok:

Név

Telefonszám (amennyiben kijelzésre kerül, vagy megadásra került)

Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: Az adatok kapcsolatfelvétel céljából kerülnek felhasználásra.

Az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulás.

Megőrzési idő: üzleti kapcsolat időtartama, vagy törlési kérelem.


4.3. Hírlevélhez kapcsolódó adatok

A hírlevél feliratkozás során elkért személyes adatok:

Email cím (kötelező mező)

A hírlevélre az adatkezelési szabályzat megismerését és elfogadását követően van lehetőség. Az adatkezelési szabályzat elfogadása a felirakozással történik.

Minden ezzel kapcsolatos folyamat során az ügyfélnek továbbra is lehetősége van a leiratkozásra, a leiratkozás lehetőségét minden levél egy link formájában tartalmazza, az egy klikkeléssel könnyen elérhető.

Mivel a hírlevél tartalmazza a weboldalának elérhetőségét, így reklámnak, eDM-nek minősül.

Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: Az adatok reklámot is tartalmazó hírlevél kiküldésére kerülnek felhasználásra. A hírelvél tartalmazza a weboldal címét, így ezzel már reklámnak minősül.

Az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulás.

Megőrzési idő: leiratkozásig.


5. Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe:

 • - egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben,
 • - másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyeket az intimtornaillegal.hu és itiband.com domain-ek rendszerei a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül automatikusan naplózza.

Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag az intimtornaillegal.hu és itiband.com domain-ek férnek hozzá.


6. Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre

Adatkezelő vállalkozási tevékenysége keretében az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Szerver és tárhely szolgáltatás:

Contabo GmbH

Cím: Aschauer Str. 32a, 81549 Munich

Megismert adatok köre: az itimtornaillegal.hu és itiband.com domain-eken található weboldalak tartalma, ezen domain-ekre alapuló email címekre érkező levelek, statisztikai és tárolt ügyfél adatok (hírlevél és PUSH adatok).


E-mail és domain szolgáltatás:

DotRoll Kft.

Cím: 1148 Budapest Fogarasi út 3-5.

Adószám: 13962982-2-42, HU13962982

Telefon: +36-1-432-3232

Megismert adatok köre: az itimtornaillegal.hu és itiband.com domain-okra érkező e-mail-ek, domain beállítási adatok


YouTube:

Google Inc., Mountain View, California, USA

Megismert adatok köre: az intimtornaillegal.hu és itiband.com weboldal látogatóinak - anonimizált, személyhez nem köthető - IP címe, nyomkövetése.


Spotify:

Spotify AB, Regeringsgatan 19, 111 53 Stockholm, Sweden

Adatkezelési tájékoztató: https://www.spotify.com/no-en/legal/privacy-policy/

Megismert adatok köre: lejátszó integrálás által küldött felhasználó adatok


iTunes:

Apple Inc., One Apple Park Way Cupertino, CA 95014

Adatkezelési tájékoztató: https://www.apple.com/legal/privacy/hu/

Megismert adatok köre: lejátszó integrálás által küldött felhasználó adatok


Deezer:

Deezer SA, 24 rue de Calais 75009 Paris, France

Adatkezelési tájékoztató: https://www.deezer.com/legal/personal-datas?layout=webview

Megismert adatok köre: lejátszó integrálás által küldött felhasználó adatok


Amazon Music:

Amazon.com, Inc., P.O. Box 81226, Seattle, WA 98108-1226

Adatkezelési tájékoztató:https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=508088

Megismert adatok köre: lejátszó integrálás által küldött felhasználó adatok


Facebook és Instagram:

Meta Inc., Menlo Park, California, USA

Adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/update

Megismert adatok köre: nyomkövetői adatok


Google:

Google Inc., Mountain View, California, USA

Adatkezelési tájékoztató: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Megismert adatok köre: PUSH üzenetek EndPoint szolgáltatása


Mozilla:

Mozilla Corporation, 149 New Montgomery St, 4th Floor, San Francisco, CA 94105, USA

Adatkezelési tájékoztató: https://www.mozilla.org/en-US/privacy/

Megismert adatok köre: PUSH üzenetek EndPoint szolgáltatása


6.1. Adattovábbítás harmadik országba

Adattovábbítás az Amerikai Egyesült Államokba történik, mellyel megfelelőségi határozat született 2016. július 12-én ( https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/eu-us-data-transfers_en). A megfelelőségi határozat az Apple Inc. (https://www.apple.com/legal/privacy/hu/), az Amazon (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=508088), a Google (https://policies.google.com/privacy/frameworks), a Mozilla és a Meta (https://www.facebook.com/about/privacyshield) adatkezelők esetében is érvényes.


7. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével - törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával azadat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.


7.1. Tájékoztatáshoz való jog

Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15-22. és 34. cikk szerinti minden egyestájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.


7.2. Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és akövetkező információkhoz hozzáférést kapjon:

 • - az adatkezelés céljai;
 • - az érintett személyes adatok kategóriái;
 • - azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • - a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • - a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
 • - a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • - az adatforrásokra vonatkozó információ;
 • - az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.


7.3. Helyesbítés joga

Az érintett kérheti Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.


7.4. Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat: személyes adatokra már nincs szükség abból a célból,amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvezőjogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat jogellenesen kezelték; a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagytagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási,tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.


7.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi,a személyes adatok pontosságának ellenőrzését; az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainakvédelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.


7.6. Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.


7.7. Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyesadatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.


7.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen - ideértve a profilalkotást is - alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékbenérintené.


7.9. Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.


7.10. Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Adatvédelmi hatósági eljárás Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:


Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9

Telefon: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 14 10

Mobil: +36 (30) 683-5969; +36 (30) 549-6838

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu


8. Egyéb rendelkezések


E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a NemzetiA datvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Adatkezelő a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.